ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

Naša skrinka

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Naša skrinka  bola založená v  decembri roku 2011, kedy sme si ju zrekonštruovali a začala slúžiť pre náš Klub rodičov výnimočných detí-ÚSMEV. Skrinku sme dostali darom od TJ Slávia Medik oddielu KARATE, začo im ďakujeme.

 

 

Takže takto vyzerá prvá naša skrinka  v decembri 2011

 Máme nový rok 2012, a ani v tento rok sme nezabudli na propagáciu našej činnosti  v skrinke, ktorá sa nachádza  v meste pri Evanjelickom kostole

 

 

JANUÁR 2012

MAREC 2012

JÚL 2012

 OKTÓBER 2012

DECEMBER 2012