ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

12.zdravá výživa s ochutnávkou vín

pán Gubánii, uznávaný someliér s našimi hosťami

ešte kým začne ochutnávka, malá diskusia

stoly máme pripravené, už len začať

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...