ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

1. Tvorivé dielne s Úsmevom - 1.2.

Tvorivé dielne s Úsmevom

1. februára 2012 v Domove sociálnych služieb Méta v Martine

Lektorka: Ivka Ružinská