ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

2. Sklerotici v našom klube

Pravidelné návštevy nášho klubu s využitím rehabilitačných pomôcok majú aj sklerotici multiplex

je ich veľa, radi sa stretnú, len zdravotný stav tejto choroby im vždy neumožní, aby prišli.Vďaka ich "šéfke" Milke Hoštákovej, ktorá sa vždy o všetko vzorne postará klub sklerotikov  pracuje a majú rôzne podujatia