ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

Prezentácia zdrav. pomôcok

Prezentáciu zdravotných pomôcok

sme uskutočnili s firmou MSM Holíč s pani Lenkou Haringovou. Na prezentácií sme videli nové kvalitnejšie dtuhy plienok, ktoré majú väčšiu savosť a kvalitu a taktiež množstvo pomôcok, ktoré nám majú uľahčiť život, nielen rodičom, ale aj našim dietkam.bližšie info na www.msmgroup.eu, alebo telefónne číslo 034/6602300.