ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

Ďakujeme

 V roku 2016 nám tiež pomohli niektoré sponzorské spoločnosti medzi ne patrí aj ROTARY CLUB MARTIN, ktorý nám prispel nie malou čiastkou na kúpu nového masážneho kresla. Sumu, ktorú sme dostali bola 550,- eur. Tento sponzorský dar nám veľmi pomohol za čo patrí uvedenej spoločnosti obrovská vďaka a želáme jej veľa úspechov v ďalšej činnosti a pomoci aj pre ostatné občianske združenia, fyzické osoby, školy a iné organizácie.

 

 

 Nie málo nám ODBORY firmy ECCO prispeli na tradičné podujatie nášho klubu BOCCIA 2016 a kedže to bol 10, - jubilejný ročník tak táto čiastka nám veľmi pomohla, aby sme podujatie mohli uskutočniť na vyššej úrovni ako obvykle.

Veríme v ďaľšiu spoluprácu a zároveň veľmi pekne ďakujeme za uvedený sponzorský dar ako aj za 2% daní z príjmu, ktorými nám prispeli niektorí zamestnanci.

 

 

 

Nemôžeme zabudnúť zase a zase poďakovať

GGB s.r.o. Sučany za príspevok ktorým nás podporila firma vo forme 2% daní z príjmu. Nezabúdame ani my poďakovať všetkým zamestancom tejto firmy ako oni nezabúdajú na nás s 2% daní z príjmu.Všetkým veľká vďaka !

 

----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Veľké  ĎAKUJEME  spoločnosti GGB  Sučany   s.r.o    za čiastku, ktorou nám v roku 2014 prispeli  2% daní z príjmu  - veľké Ď A K U J E M E , aj všetkým zamestnacom uvedenej firmy .                                      .

 
Dňa 23.-24.septembra sa uskutočnilo verejné poďakovanie pracovníkom GGB - Sučany, ktorí nám prispeli nie malou čiastkou 2 % z daní . Zároveň nám prisľúbili pomoc finančnú  a  materiálnu aj v budúcnosti. V minulosti nám bol poskytnutý PC s plochou obrazovkou a finančný dar. Za čo im veľmi pekne ďakujeme.
  
 
 
 
MRC-Klub rodičov výnimočných detí "ÚSMEV"
ďakuje
Nadačnému fondu Kia Motors Slovakia v Nadácií Pontis
 
za podporu projektu "Aj my vieme a aj my chceme".
 
Vďaka projektu sme mohli zakúpiť pre náš cvičiace zariadenia ako je eliptical, rotoped a špeciálny "bicykel"-motoped, ktorý  má vlastný motorček a posiluje dolné končatiny našim dietkam.

 

 

Srdečne ďakujeme všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí prispeli finančne i materiálne klubu Úsmev:

Nadácia Socia - za poskytnutý grant vo výške 75.000,- sk na zakúpenie masážneho kresla

Kerametal a. s., Bratislava - za finančný dar vo výške 15.000,- na zakúpenie masážneho kresla

Auto-Com a. s. Martin - za finančný dar vo výške 5.000,- na zakúpenia masážneho kresla

Rotary Club Martin - za finančný dar vo výške 34.285,- sk

Gaya, a. s. Martin - za poskytnutie bezplatného internetu a finančné dary

Tesco Martin - za vecné dary pri organizovaní hry Boccia, za sladkosti na MDD

Kancelária Zdravé Mesto Martin - za preplatenie občerstvenia pri organizovaní hry Boccia

CVČ Kamarát -  za vecné ceny pri organzovaní hry Boccia

Ľudovka Euromarket - pri Allianzi v Martine - za darčeky na Mikuláša pre naše výnimočné deti

Hotel Victória - za zľavu na balíček Relax - bazén + vírivka

ZŠ Aurela Stodolu v Martine- Záturčí - za poskytnutie priestoru pre klub Úsmev

Alfaprint, a. s. - za finančný dar vo výške 10.000,- sk

Vydavateľstvu Mama a ja - za časopisy, CD a puzzle

FRESH&FRIED Slovakia s.r.o, Martin - Martin Lepulica - za zľavu na občerstvenie pri podujatiach Boccia, MDD a Detská diskotéka

 
WALDTOUR   cestovná kancelária, prevádzka  Námestie SNP 5,  036 01  Martin, 
vedúca CK  p. HEGEROVÁ za výbornú cenu na dovolenku v Grécku pre rodiny so ZP deťmi
AMC Martrin s.r.o Ing. Ivan Gregor za finančný dar
 

Všetkým, ktorí prispeli 2 % z dane na činnosť klubu Úsmev

Všetkým, ktorí pomohli zariadiť nové priestory na ZŠ Š. Furdeka v Martine - Záturčí

 

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili detskú diskotéku v Záturčí dňa 15. augusta:

O2 Martin - za propagačné predmety

Kníhkupectvo Litera Martin - za knihy

Kníhkupectvo Lux Martin - za knihy

J.M.Martin - predajca áut Nissan - za propagačné predmety

KaDečko Martin - za poskytnutie priestoru na diskotéku

Matejovi Švecovi - za obsluhu aparatúry a výber pesničiek

Domček - za darčeky do tomboly a na ceny

DEMRO Martin - za zľavu na vecné ceny

Dobrovoľníkom a pomocníkom pri organizovaní súťaží