ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

Parkinsoni v klube naši nový kamaráti

                Parkinsoni v klube - naši ďaľší kamaráti

V našom klube sme privítali našich nových kamarátov o.z. PARKINSON - SLOVENSKO. Členovia tohoto klubu aj všetci zdravotne postihnutí bojujú so svojimi problémami, radosťami a starosťami. Myslím, že spolupráca s týmto o.z. nám dodala ďaľší elán a silu, nakoľko nám ukázali, že aj s týmto ochorením sa dá fungovať, žiť život, ktorý stojí zato. Vedúcou združenia je Slávka Bobocká, kotrá je ukážkovým príkladom energie a snahy pomáhať ľuďom napriek zdravotným problémom, ktoré má. Za toto milé stretnutie  ďakujeme Zuzanke Michalkovej z Košíc, ktorá nás "dala do spoločného celku"a veríme, že budú aj ďaľšie. Myslím, že naša spolupráca obohatí všetkých našich členov aj nečlenov a ľudí, ktorí sa zúčastňujú na našich podujatiach.