ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

PATCHWORK s klientami DSS MÉTA

APRÍL 2015

PATCHWORK S KLIENTAMI DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MÉTA MARTIN-SEVER

Dňa 13.apríla sa uskutočnila v Domove sociálnych služieb MÉTA  Martin - Sever prezentácia PATCHWORKU. Zúčastnili sa jej klienti domova, ako aj vychovavatelia  pod vedením IVKY RUŽINSKEJ, ktorá sa venuje klientom  v oblasti tvorivosti- hlina, šitie, papierová technika a pod. Ukážky zo svojej tvorby a samotnú prezentáciu  zvládla na jedničku  naša MILKA HOŠTÁKOVÁ, ktorá sa touto tématikou zaobera už niekoľko rokov a  ukážky jej práce sme mohli vidieť aj na web stránke. Klientom, ako aj ich "opatrovateľom" sa  podujatie veľmi páčilo, naučili sa niečo nové ako si aj popozerali  výtvory našej Milky.

Výtvory klientov DSS vlastnoručne šité, nie na šijacom stroji  KRáááááááááááSNE!

Hotový výrobok ukážky Patchworku ............

Milý darček a poďakovanie za prezentáciu z vlastnej tvorby klientov DSS  MÉTA  Martin-Sever

A ešte si prezrieme prácu  našej "učiteľky"........