ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

Naše priestory

Júl 2013

 " Vďaka"  zvýšeniu nájomného  sme museli opustiť priestory na ul. A. Stodolu pri lekárni a  za pomoci  úžasných ľudí  sme dostali  nové priestory v ZŠ  A. Stodolu v Záturčí. Sú  trošku menšie, ale  sú naše !  A tak náš klub ÚSMEV, ako aj klub SM  môžu naďalej pracovať, stretávať sa, pomáhať iným ako aj uskutočňovať podujatia.

 

Veľkú zásluhu na tom, že máme opäť priestory má riaditeľka školy Mgr.Júlia Nedbalcová.  Patrí jej veľká vďaka.

 

Na sťahovaní sa podieľalo zdravé jadro klubu a hlavne musím poďakovať rodinke Pepuchovcov, ktorí zabezpečili auto a  mocných, šikovných a ochotných pomocníkov. Ďakujeme.

 Následne august a september patril  úprave  nových priestorov klubu.  viď foto

 

Takže nové pôsobisko klubu ÚSMEV  sa nachádza v  ZŠ  A. Stodolu a  tu je  podoba nových priestorov.

 Takto vyzerala naša miestnosť pôvodne, dokedy  slúžila pre ZŠ ako audio miestnosť pre žiakov

Takže takto to vyzeralo pri práci Milky, Sama a Samika v auguste- septembri 2013, na pomoc prišiel aj Peťo Hošták

             

  

V súčasnosti zariaďujeme nové priestory na ul. Aurela Stodolu

 

 

v podchode za lekárňou.

 

 

A toto sú zábery zo sťahovania z našich starých priestorov do nových priestorov.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za pomoc.

          

Posledné fotky zo starých priestorov z malej budovy ZŠ.

           

Posledné fotky zo starých priestorov.

  

Prvé fotky z nových priestorov.

  

 

 

Naše prvé vlastné priestory v ZŠ v Martine - Záturčí,

Ul. Štefana Furdeka , budova vedľa materskej škôlky, vchod od knižnice    

 

Priestory sme získali dočasne ako prenájom od pani riaditeľky ZŠ Aurela Stodolu Mgr. Juliany Nedbalcovej

do júna 2009.

Kľúče sme dostali :

28. 10. 2008, mesiac sme maľovali, upratovali, zariaďovali, vŕtali ... a 30. 11. 2008 sme mali prvú akciu - Tvorivé dielne v nových priestoroch.

Priestory sme ladili tak, aby sa u nás všetci cítili ako doma.

Od júla 2010 do januára 2011 sme boli presťahovaní do vedľajšej miestnosti - bývalej knižnice.
 
Od marca 2011 máme nové priestory v Záturčí na ul. Aurela Stodolu (fotky zo sťahovania sú vyššie).