ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

Masážne kreslá DSS MÉTA - Lipovec

 

MASÁŽNE KRESÁ - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MÉTA LIPOVEC, ALEBO INAK POVEDANÉ, NÁVŠTEVA NAŠICH MILÝCH KLIENTOV NA LIPOVCI

 

V dňoch 23. a 24. apríla 2018 sme prišli na návštevu s našimi masážnymi kreslami do Domova sociálnych služieb MÉTA - Lipovec. Je to celoročný ústav pre klientov, ktorí sú postihnutí ľahšie aj ťažšie. Pretože oni  "nemôžu" prísť k nám do nášho klubíku, tak sme sa rozhodli, že navštívime my ich. Po vzájomnej dohode s pani vedúcou Martuškou Pagáčovou sme zavítali na masáže a pozrieť našich starých známych z Boccie a podujatí, ktorých sa zúčastňujú. Vystriedali sa všetci klienti a veľmi sa im páčilo. Na záver masáže dostali sladkú odmenu. Ale musím povedať, že našli sa aj "šikovnici ", čo chceli vziať odmenu a vyhnúť sa  masážnemu kreslu. Nemôžem zabudnúť na priestory v ktorých sme mali dočasné sídlo. Je to špeciálna miestnosť na relaxáciu v ktorej sa nachádza vodná posteľ, "hojdačka", relaxačné  a masážne pomôcky a celkový vzhľad miestnosti je úžasný.

 

Relaxačná miestnosť pre klientov DSS MÉTA Lipovec