ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

4.Pravidelné návštevy v GGB Slovakia

V´daka všetkým členom aj nečlenom klubu sa môžme pravidelne zúčastňovať návštev GGB Slovakia, čo je nielen prínos pre zamestnancov firm, ale aj pre náš klubíček