ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

O nás


Sme občianske združenie rodičov so zdravotne postihnutými deťmi,

                        ÚSMEV- klub rodičov výnimočných detí  o.z.

IČO 37901257, DIČ 2021807535,

 
č.ú IBAN SK20 1100 0000 0026 6474 6023, variabilný symbol 07092007
 
 
Sídlo nášho KLUBU je v Martine - Záturčí
 Základná škola Aurela Stodolu

 

 

Ponúkame rodinám s ťažko zdravotne postihnutými deťmi spoločné stretnutia, športové, kultúrne a spoločenské aktivity, rozhovory o zdravotníckej, rehabilitačnej a sociálnej pomoci pre naše deti, relax, kontakty s ľuďmi so spoločnými problémami.

 

 

Organizujeme besedy s odborníkmi, ktorí môžu poskytnúť pomoc a rady – špeciálna pedagogička, rehabilitačná sestra, sociálna pracovníčka, psychológ, predvedenie canisterapie, hipoterapie, rehabilitácie, rekondičné pobyty, organizujeme každoročne športovú súťaž v boccii a Deň detí v Záturčí.

 

K dispozícii je multimasážne kreslo, magneticko-vibračná podložka, liečivé účinky biolampy Bioptron od Zepteru, je možnosť objednať sana klasické masáže.
 
V súčasnej dobe je členmi klubu 19 rodín, čo je 64 členov, z toho 28 zdravotne ťažko postihnutých" detí, dospelých a mládeže.Ďalších sympatizantov je 25. Členmi sú" deti ", mládež, dospelý s mentálnym, telesným, zmyslovým aj kombinovaným ochorením rôzneho stupňa a druhu:
- Detská mozgová obrna
- Hydrocefalus
- Autizmus
- Downov syndróm
- Hanhartov syndróm
- Rázštep chrbtice
- Porucha sluchu
-Parkinson
-Skleróza multiplex

 

 

Ponúkame:

 

Stretnutia približne 1-2x do mesiaca, väčšina je aj pre zdravé deti a verejnosť, čím podporujeme  integráciu.

 

Besedy s odborníkmi – napr. rehabilitačná sestra, sociálna pracovníčka, špeciálna pedagogička, tlmočníčka posunkovej reči, numerologička ...

 

Športové aktivity – kolky,, boccia, plávanie

 

Spoločenské aktivity – opekanie, diskusie navzájom o varení, vzdelávaní našich detí, rehabilitáciách, zdravotníckych pomôckach, zariadeniach a pod.

 

Tvorivé dielne v spolupráci s DSS MÉTA, Spoločnosť Parkinson Slovensko, Skleróza Multiplex Martin,S úsmevom o.z. Prievidza, ŠK APOLLON Zvolen , O.z. Ostrov Levice,

 

Rekondičné pobyty - Vysoké Tatry, Štúrovo, Grécko, Bojnice, Podhájska,

Cvičenia pre deti a dospelých v telocvični ZŠ A.Stodolu - zábavné cvičenia, kondičné cvičenia, cvičenie Thai chi

Posilovacie cvičenia na rotopede, športovom bicykli Motoped  /bicykel pre ZŤP/, posilovacie lavičky

 

Využitie multimasážneho kresla značky KEYTON :

 

pre členov klubu aj pre verejnosť - objednávky na tel. č. 0903764395

Funkcie.doc (139 KB)

 


 

Plány:

 

 - hipoterapia, canisterapia, muzikoterapia, joga, koreniny, liečiteľstvo, numerológia,

 

  beseda s psychológom, bowlling, tvorivé dielne,   Bocciu, Deň detí, divadielko ....

 

- rekondičné pobyty Podhájska, Bojnice, wellness  hotel Victória Martin

 

- kurzy IKT (informačno-komunikačné technológie) zručností pre ZP občanov a rodičov

 

  na opatrovateľskom príspevku

-pomoc rodičom s administratívou v oblasti sociálnych vecí a rodiny

 

VŠETKÝM ZÁUJEMCOM O POMOC A SLUŽBY, KTORÉ PONÚKAME SÚ DVERE OTVORENÉ

TEŠÍME SA NA VÁS