ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

Úsmev v médiách

December 2016

V decembrovom Spravodaji Spoločnosti Parkinson Slovensko nám vyšiel článok, kde sme želali úspešný  nový rok 2017. V tomto článku sú uverejnené aj básničky Zuky Lackovej, ktoré mali u čitateľov tohto Spravodaja veľkú odovzvu a stretli sa uznaním pre  autorku básni. Za čo v mene Zuzky ďakujeme.________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

APRÍL 2015

regionálne noviny  MARTINSKO  č. 16/ 17.apríla 2015


Potešilo nás, že nám opäť vyšiel článok    22.5.2013

                                            Reportáž o klube Úsmev v MartinTV 13.2.2012

                                            Kliknite tu:

http://www.martintv.sk/turcianske-spravy/turcianske-spravy-13022012

o klube je od 4 minúty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   

MY - Turčianske noviny č. 19/2009

19. - 25. 5. 2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Relácia v Televízii Turiec o Canisterapii - 8. mája 2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MY - Turčianske noviny - r. 2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

MY - Turčianske noviny - marec 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MY - Turčianske noviny - r. 2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úsmev – klub rodičov výnimočných detí

Rada by som Vám bližšie predstavila klub, ktorý sme si založili ako neformálne združenie pre rodičov postihnutých deti v Martine. Pracujeme pod hlavičkou občianskeho združenia Martinské rodinné centrum, ktoré nám poskytlo priestory, rady a účasť na ich aktivitách.

 Prečo sme si dali názov Úsmev a prečo výnimočné deti?

Slovo výnimočný väčšinou spájame s niekým, kto je mimoriadne nadaný, pekný, rozumný. Prečo? Veď výnimočný znamená nevšedný, osobitný, neobyčajný, zvláštny, neobvyklý, vynímajúci sa obyčajnosti a to nielen v smere k lepšiemu, krajšiemu, úspešnejšiemu. Môžu to byť aj naše deti, ktoré sú výnimočné tým, že hoci majú telesné, mentálne, sluchové, zrakové či iné zdravotné postihnutie, sú pre nás – rodičov vždy dôležité a výnimočné, a často krát dokážu potešiť, prekvapiť, zaujať niečím iným ako zdravé deti. Napr. deti s Downovým syndrómom sú neobyčajne úprimné, dobrosrdečné, nevidiace deti majú úžasný hmat a sluch, aj každé mentálne postihnuté dieťa má svoje prednosti, poteší aj drobným úspechom, úsmevom, trpezlivosťou, či húževnatosťou. Uvedomme si, že „výnimočné“ dieťa musí vydať omnoho viac síl na dosiahnutie aj najmenšieho pokroku v komunikácii, motorike, vzdelávaní, či iných oblastiach života. Preto sme založili tento klub, aby sme pomohli našim deťom, poradili si navzájom, podelili sa o svoje starosti, radosti i skúsenosti. Tým, že budeme spokojní my – rodičia, budú spokojné aj naše výnimočné deti.

Ako sme vlastne začali? Niektorí z nás predtým boli členmi Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Martine, základná organizácia pre rodičov s deťmi. Keďže sa už dlhšie nič nedialo, stretli sme sa iba traja členovia, aby sme sa porozprávali o našom fungovaní, či zrušení. V tej dobe som písala článok do regionálnych novín o materskom centre, ktoré v Martine funguje už zopár rokov. S Majkou Ondráčkovou, koordinátorkou tohto centra sme si celkom dobre porozumeli a ponúkla mi, či sa nechceme stretávať v ich priestoroch, pretože vlastné priestory sme ako organizácia SZZP nemali. Majka sa aktívne zaujímala o naše požiadavky, ponúkla využitie priestoru, internetu, jazykových  a iných kurzov, radila nám a vymyslela s nami aj náš nový názov. Rozhodli sme sa, že prijmeme ich ponuku na zastrešenie a utvoríme si pod ich hlavičkou klub. Stretávame sa v priestoroch materskej škôlky na Družstevnej ulici v Martine, kde má materské centrum dve pekné miestnosti – jednu ako „mamičkáreň“, kde je aj počítač s internetom a druhú ako „detičkáreň“. Priestory sú na prízemí, je tam bezbariérový prístup, čo nám výborne vyhovuje.

Oficiálne sme vznikli ako klub v septembri 2007, ale prvé organizačné stretnutie sme mali ešte v júni 2007. Dohodli sme sa, že sa budeme stretávať raz do mesiaca a pripravíme si nejakú tému, na ktorú budeme besedovať, či vymyslíme iné aktivity. Išlo a ide nám o to, že máme podobné skúsenosti s našimi deťmi, môžeme si navzájom poradiť, porozprávať sa o všeličom – či už o varení, domácnosti alebo lekároch, rehabilitáciách, špeciálnych školách i našich deťoch. V súčasnosti máme 10 detí s rôznym druhom a stupňom postihnutia – niektoré deti majú DMO, rázštep chrbtice, Downov syndróm, Hanhartov syndróm, syndróm Zanier-Roubíček. Dvaja chlapci majú mieru postihnutia 90 %, čiže sú ležiaci, treba ich kŕmiť, prebaľovať – 14 ročný Maťko má Hydocefalus  a 16 ročný Samko má DMO.  Keďže každé naše dieťa má iný postih, snažíme sa vymýšľať rôznorodé aktivity. Je však ťažké vymyslieť zmysluplné aktivity pre deti s 90 % postihnutím, často krát okrem blízkosti iných ľudí, či vnímania zvuku nemajú z akcií takmer nič. My však chceme pomôcť aj ich rodičom aspoň tým, že im umožníme stretávať sa, vymeniť si skúsenosti, poradiť pri vybavení rôznych zliav. Stretávame sa každý mesiac, zatiaľ sme mali stretnutia na tému – čajové posedenie a zdravá výživa, divadielko v materskom centre, beseda s rehabilitačnou sestrou, pracovníčkou sociálneho odboru ÚPSVaR,  kolky v kolkárni v Martine-Priekope, či veľkonočný pokec. Oznámenia našich akcií bývajú na webe Martinského rodinného centra (www.mrc.sk).

Našou „srdcovou záležitosťou“ je momentálne zakúpenie masážneho kresla. Práve z dôvodu ako som spomínala, že je ťažké vymyslieť vhodnú aktivitu pre dieťa, ktoré má viac ako polovicu mozgu odumretú, sme sa rozhodli, že sa teraz v prvom rade zameriame na získanie finančných prostriedkov na zakúpenie špeciálneho masážneho kresla, ktoré takmer dokáže nahradiť ozajstného maséra. Oslovili sme firmu JVPohoda, ktorá nám ponúkla zaujímavú zľavu špeciálne pre náš klub. Získali sme už väčšinu peňazí – do nadácie Socia, ale aj od (zatiaľ) dvoch firiem. Kreslo je dosť drahé, preto potrebujeme získať ešte asi 30.000,- sk. Kreslo bude umiestnené v priestoroch Martinského rodinného centra, kde ho budú môcť využívať všetci členovia klubu Úsmev. Zároveň sa tým podporí integrácia handicapovaných detí medzi zdravé deti, ktoré materské centrum navštevujú. Masážne kreslo sme si mali možnosť už aj vyskúšať – riaditeľ firmy JVPohoda pán Volráb nám ho priviezol na prezentáciu a odskúšanie. Všetci, čo sa zúčastnili a kreslo vyskúšali, boli spokojní, aj pani doktorka z rehabilitačného oddelenia nám ho „odobrila“. Takže teraz dúfam, že zvyšné financie zoženieme a kreslo bude už čoskoro v materskom centre nastálo.

Niektorí naši členovia – maminy, ale aj jeden chlapec s ľahšou formou DMO, navštevujú kurzy nemeckého a anglického jazyka. 3,5 ročná Julka s rázštepom chrbtice sa zúčastňuje spolu so zdravými mladšími deťmi projektu na rozvoj zmyslového vnímania s názvom Svet je jéééj, ktorý v MRC práve prebieha.

Máme plány na nové stretnutia (beseda s psychológom, canisterapia, hipoterapia...) ale aj napríklad vybavenie ohriatia vody v bazéne. Pretože deti so spastickou formou DMO nevydržia v studenšej vode a nie je pre nich vhodná voda s teplotou okolo 25 oC, chceme osloviť prevádzkovateľa niektorého bazénu v Martine na ohriatie vody aspoň v menšom bazéniku. Ďalším plánom je hipoterapia, zorganizovanie predvedenia hry boccia, stolný tenis pre rodičov a deti, ktoré dokážu udržať ping-pongovú raketu, besedy s rôznymi odborníkmi, ktorí nám môžu poradiť ako zvládať stres, či depresie alebo pomôcť pri starostlivosti o naše „výnimočné“ deti.

Hoci nás ja zatiaľ málo, veríme, že naša snaha osloví viacerých rodičov a radi sa prídu pozrieť na naše akcie, privítame deti s rôznym postihnutím, rodičov s nápadmi a plánmi ako zlepšiť kvalitu života našich detí a tým aj nás ako rodičov. Martinské rodinné centrum nám vychádza v ústrety, veď mamy na materskej dovolenke sú v podobnej situácii ako my – rodičia na opatrovateľskom príspevku, rovnako túžime po odstránení bariér, po voľnom vstupe s kočíkmi, po sebarealizácii a kontakte s inými rodičmi.

Na záver sa chcem poďakovať nadácii Socia, firmám JVPohoda Plzeň , Kerametal Bratislava, Auto-Com Martin za finančnú podporu a spoločnosti  Gaya Martin za bezplatný internet pre niektorých našich členov.

Jana Jarošová

 

Tento článok bol uverejnený na www.radost.sk