ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

Thai chi v našom klube

Nakoľko pani riaditeľka školy, kde máme sídlo Mgr.Júlia Nedbalcová nám poskytla na našu činnosť aj malú telocvičňu, ktorá je hneď oproti nášmu klubu snažíme sa ju využívať na športovú, zábavnú činosť našich členov, členov SM ako aj členov Spoločnosti Parkinson Slovensko. Vďaka p. Slávke Bobockej, predsedníčke klubu Parkinson,  sa začalo  cvičiť  aj Thai Chi, ktoré pomáha postihnutým zo spevnením svalstva, pohybom a dýchacími problémami. Je to aj veľká ochota od Združenia TAOISTICKÉHO THAI CHI  v SR a p. inštruktorky Evky Minárikovej, ktorí sú ochotní venovať sa našim cvičencom. Je to spestrenie našej činnosti.