ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

Výroba vencov k Pamiatke zosnulých

20. októbra 2011 klub Úsmev zorganizoval tvorivé dielne - výrobu vencov k pamiatke zosnulých