ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

BOCCIA 2015

 MÁJ     2015

Dňa 23.mája 2015  sa uskutočnil 8.ročník  celoslovenskej súťaže  hráčov, ale aj amatérov BOCCIA 2015.  Na podujatí sa zúčastnilo 97 účastníkov  +  23 členov kultúrneho programu, ktorý zabezpečovali dievčatá zo skupiny DIVASTARS pod vedením Žofky Kučerovej,  Prezentovala sa aj Súkromná základná umelecká škola Mgr. Libuši Turicovej vystúpením divadielka pod vedením p. Tarasovičovej, ktoré malo veľký úspech.Kultúrnym programom prispeli aj členovia o.z. S úsmevom z Prievidze speváckym vystúpením.

Podujatie podporili : Mesto Martin, TESCO Martin, o.z. S úsmevom Prievidza, Bodkáčik  a naše o.z. ÚSMEV- klub rodičov výnimočných detí.

Veľká vďaka patrí aj ZŠ A. Stodolu v  Záturčí p. riaditeľke Mgr. Júlií Nedbalcovej  kde sa naše, už tradičné podujatie uskutočňuje.

Nemožno zabudnúť ani na rodinku STECÍKOVCOV, VASARÁBOVCOV a Janku MACEKOVÚ, bez ktorých by túto akciu nebolo možné uskutočniť. Obrovská vďaka Milanovi Stecíkovi ako hlavnému rozhodcovi, ktorí zabezpečil všetky technické  prvky  akcie.

 

Na podujatí sa zúčastnili: DSS Trojlístok Ružomberok, DSS MÉTA MARTIN v zastúpení Lipovec, Sever, Priekopa, Ostrov Levice, APOLLÓN Zvolen,  Victoria Žiar nad Hronom,  Farfalletta Žilina.   o.z. S úsmevom Prievidza, ÚSMEV - klub rodičov výnimočných detí a  priaznivci hry BOCCIA z Martina.

Súťažiaci a spevajúci kolektív O.Z. S úsmevom Prievidza so svojim "vedením"

Vystúpenie  super skupiny DIVASTARS  Žofky Kučerovej, ktoré trénuje  na ZŠ A.Stodolu a  patria  medzi pravidelných účastníkov podujatia našej BOCCII.

Ako každé podujastie aj to naše si zaslúži  nástup pretekárov a info o pravidlách súťaže

Príprava na súťaž  Marek a Timka Chutňákovci

Treba sa aj zaprezentovať,aby sme vedeli kto bude hrať, pri prezentácií dostali účastníci od člena o.z. S úsmevom náramky šťastia, ktoré sám vyrobil a odovzdal hráčom.

Pretekári z DSS Trojlístok Ružomberok a Janko Žilla z DSS Martin-Priekopa

Hlavne, aby sme nezabudli na organizačné zabezpečenie pretekov, info o občerstvení, cenách  v podaní Ing.S. Sumku a nemožno zabudnúť, ani na  súťažný poriadok o ktorom informoval hlavný rozhodca Milan Stecík

Naši pretekári

Vystúpenie divadielka pod vedením p. Tarašovičovej zo Sukromnej základnej umeleckej školy Mgr.Libuši Turicovej v Záturčí.

A konečne hráme .........

Po  super ťažkej hre je treba podať  ruku lepšiemu súperovi

Malá prestávočka medzi hrou

A zase hráme

Aj milimetrík rozhodne! Ťažké posúdenie rozhodcu

Problém rieši aj hlavný rozhodca

V rámci hry  treba pozrieť aj o čo vlastne hráme ...

Chlapský oddych a  trošku občerstvenia, treba si aj posedieť

"Babinec" pracovníkov a účastníkov z ÚSMEVU  Martin

A je koniec  a  konečne môžme rozdať ceny najlepším

Náš najmladší , ale úspešný účastník  Rudko od rodinky Palovičovcov z Priekopy obsadil 3.miesto a preberá cenu od hlavného rozhodcu

23.máj  je Svetový deň korytnačiek  AKO BY SME NA TAKÉ NIEČO MOHLI ZABUDNÚŤ

Každý hráč a účastník, úspešný aj neúspešný dostal na pamiatku tohoto dňa odznak korytnačky.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE  BOCCIA    2015