ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

5. Pravidelné mesačné návštevy v GGB

Naše pravidelné mesačné návštevy v GGB

 

Masáže pre zamestnancov GGB.