ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

Den detí s Úsmevom - 29. máj 2011

29. máj 2011
Deň detí s Úsmevom
- v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Záturčí a poslancami MČ Záturčie