ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

rok 2013

Aj rok 2013 sme našu skrinku využívali na ukážku našej činnosti, ako aj na poďakovanie firmám a organizáciam za finančnú pomoc, sponzorské dary a účasť na našich podujatiach.     

 

 

APRÍL 2013                                                                                                       

JÚN 2013