ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

Rok 2015

 

FEBRUÁR 2015   ROZLÚČKA S MAŤKOM LIESKOVSKÝM

FEBRUÁR 2015  VICTÓRIA

APRÍL  2015      VEĽKONOČNÉ  SVIATKY

APRÍL 2015

 Stretnutie v "DIVADLE"  a  ukážky PASCHWORKU v DSS  MÉTA MARTIN