ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

Nezábudame na GGB s.r.o Slovakia

Naša neodmysliteľná činnosť sú návštevy v GGB  Slovakia s.r.o. Sučany. Sú našimi sponzormi a pomocníkmi a za to im patrí od nás veľká vďaka. Snažíme sa aspoň malou troškou masáží prispieť  k ich zdraviu a poďakovať  za ich ochotu.