ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

Stretnutie členov sklerózy multiplex

MÁJ 2017  Stretnutie členov Sklerózy - multiplex

 

Po dlhšom čase sa opäť stretli sklalní členovia klubu Sklerózy multiplex, aby si dohodli  posedenie na guľaši a porozprávali sa  čo majú nové, ako sa im darí v liečbe.Stretnutie viedla Ivka Vojtasová a do diskusie ohľadom guľašníckeho stretnutia sa zapojili všetci členovia. Janka Brodyová informovala o prerabaní nášho "klasického stánku guľášu", takže nebude možné variť v týchto priestoroch guľáš. Ďaľšou z možností bolo na chate U CAPA, ale Majka má už všetky letné termíny plné tak aj táto možnosť zlyhala. Nakoniec sa dohodol termín na september, ktorý treba ešte overiť u chatárky Majky.