ÚSMEV – klub rodičov výnimočných detí  o.z.

Tvorivé dielne Sviatky jari

Každoročné tvorivé dielne sme tohto roku zvládli vďaka Spoločnosti Parkinson Slovensko. Ich úžasné výtvory, sila, energia a hlavne radosť s akou sa do toho pustili môžu závidieť  aj zdraví ľudia. Za ich výtvory môžne povedať len veľké ĎAKUJEM a zaželať im len to, aby ich to nikdy neopúšťalo.